ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด :
       กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน สมาชิก อส. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอแม่ออน ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/MaeOnPolice191/posts/pfbid0RMcfsUMqcQ9EhEipSew6jDzqp1tyDx4yZ9hNgtR8hNczrmreYCThS3MzQfezcZ8vl

19 กุมภาพันธ์ 2567

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top