สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ออน (Maeon Police Station) โทร. 053-929191

พ.ต.อ.สกุลรัชช์ คงทอง
ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรแม่ออน สถานีตำรวจภูธรแม่ออน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ (พิกัด เอ็น เอ 267763 ) ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ และเป็นเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองออกจากสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง และยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 30 เมษายน 2537 เป็นต้นมา จนได้รับการยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรแม่ออน

136 หมู่ 9 ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-859452   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top