พ.ต.อ.จักรินทร์ อัสดงพงพนา
ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ : สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสวัสดิการ และสามัคคียึดมั่นหน้าที่ปราบภัยเพื่อประชาชน


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรแม่ออน เดิมเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ และเป็นเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองออกจากสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง และยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 30 เมษายน 2537 เป็นต้นมา จนได้รับการยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรแม่ออน สถานีตำรวจภูธรแม่ออน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ (พิกัด เอ็น เอ 267763 ) ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ *ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง *ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง *ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน *ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสันกำแพง และ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

136 หมู่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-859452   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top